...

چهارشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۰ | 30/11/2011

روز ۲۶ دادگاه: کانراد موری به حداکثر مجازات محکوم شد

برای قاتل غیرعمد مایکل جکسون خبری از عفو مشروط یا حبس خانگی نیست. کانراد موری پروانه‌ی پزشکی‌اش را از دست داد و به ۴ سال زندان محکوم شد. او همچنین باید هزینه‌ی محاکمه‌ی خودش که برابر با ۸۰۰ دلار است را بپردازد.

در جلسه‌ی بعدی دادگاه در خصوص جریمه‌‌ی ۱۲۰ میلیون دلاری که دادستان خواهان پرداخت به فرزندان مایکل جکسون شده است، تصمیم گیری خواهد شد. دادستان گفته است که اگر موری موجب مرگ مایکل نمیشد، او می‌توانست بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از تور This Is It درآمد کسب کند.

قاضی مایکل پاستور در دادگاه گفت که مایکل جکسون برای کانراد موری در حکم یک بیمار آزمایشی بوده است تا نظریه‌ی استفاده از داروی پروپوفول در خانه را به عنوان درمان بیخوابی بر روی وی آزمون نماید.

قاضی گفت که موری هیچ نشانه‌ای از تاسف یا حس مسئولیت پذیری از خود بروز نداده و حضور وی در اجتماع برای مردم خطرآفرین خواهد بود و باید به زندن برود.

قاضی بیان داشت که تصمیم موری برای ضبط صدای مایکل جکسون که تحت تاثیر دارو بود، یکی از دلایل اتخاذ این حکم توسط وی بوده است. صدای مایکل که توسط پلیس بر روی آیفون موری پیدا شده بود، ۲ بار در دادگاه پخش گردید. مایکل در این مکالمه‌ی صوتی از بلندپروازی‌ها، آرزوهای بزرگ خود برای تور This Is It و عشقش به کودکان دنیا و تلاش برای نجات آنها می‌گوید.

قاضی گفت اطمینان دارد که هدف موری از ضبط صدای مایکل این بوده است که بعدها بتواند از وی اخاذی کند. پاستور عملکرد موری را "خیانتی موحش به اعتماد یک فرد" قلمداد نمود.

قاضی گفت که اگر قانون زمانی بیش از ۴ سال را برای جرم موری تعیین کرده بود، وی در صدور آن مجازات تردید نمی‌کرد.

در دادگاه وکیل خانواده‌ی جکسون بیانیه‌ای را از جانب آنان خواند:

"هیچ واژه‌ای برای بیان فقدان پدر، پسر، برادر و دوست عزیزمان وجود ندارد. ما هنوز با ناباوری به یکدیگر نگاه می‌کنیم و از خود می‌پرسیم آیا این واقعی است؟ آیا او براستی برای همیشه رفته است؟ به عنوان والدین مایکل، ما هرگز تصورش را هم نمی‌کردیم که شاهد مرگ او باشیم. این برخلاف قوانین طبیعت است. در مقام خواهران و برادرانش، ما دیگر قادر نخواهیم بود برادرمان را در آغوش بگیریم، با او بخندیم و همراهش بر روی صحنه اجرا کنیم. به عنوان فرزندانش، ما بدون پدر، بدون بهترین دوستمان و بهترین همبازی‌مان، بدون بابا بزرگ می‌شویم.

ما برای انتقام اینجا نیستم. هیچ کاری نیست که برای بازگرداندن مایکل انجام دهید. ما از عشقی که مایکل در سرتاسر زندگیش به دیگران بخشید در قلب‌های خود پاسداری می‌کنیم. دغدغه‌ی او این بود که با استفاده از هدیه‌ی خدادادی‌اش مردمان جهان را متحد کند. ما در نهایت احترام از شما می‌خواهیم مجازاتی را تعیین کنید که سایر پزشکان بفهمند نمی‌توانند خدمت خود را به بالاترین رقم بفروشند و قسم بقراط خود، که نباید به هیچ فردی آسیب برسانند را زیر پا بگذارند. چنانکه در این مصیبت، شاهد چنین چیزی بودیم. انجیل به ما یادآوری می‌کند که مردمان قادر به اجرای عدالت نیستند. آنها تنها می‌توانند خواهان عدالت باشند. این تمام چیزی است که ما به عنوان یک خانواده تقاضا می‌کنیم. این تمام چیزی است که می‌توانیم درخواست کنیم."

پیش از صدور حکم، دادستان دیوید والگرن مانند همیشه از غفلت فاحش کانراد موری گفت:

"او از لحظه‌ای که استفاده از پروپوفول را آغاز کرد، جان مایکل جکسون را به بازی گرفت. او هرشب با قربانی رولت روسی بازی می‌کرد."

والگرن از قاضی خواست تا در مجازاتش هیچگونه عفوی برای مجرم در نظر نگیرد.

وکیل موری، اد چرنوف گفت که باید از موری در خدمات اجتماعی استفاده شود زیرا زندانی شدن او به درد هیچکس نمی‌خورد.

قاضی درخواست چرنوف را رد کرد و گفت:

"موری دروغ گفته است. او برای حرفه‌ی پزشکی مایه‌ی ننگ است. کانراد موری شغل پزشکی‌اش را به پول فروخت و این به هیچ وجه برای من قابل قبول نیست."

موری به مدت ۲ ماه پیش از فوت مایکل هرشب به او پروپوفول تزریق میکرد. پروپوفول یک بیهوش کننده‌ی قوی است که تنها باید با حضور تیم متخصص بیهوشی و در بیمارستان برای جراحی استفاده شود. صبح ۲۵ ژوئن ۲۰۰۹ کانراد موری پس از تزریق پروپوفول مایکل را بیش از ۴۵ دقیقه تنها گذاشت. طی این مدت مایکل دچار ایست تنفسی شد. موری پس از بازگشت به اتاق نتوانست با تنفس مصنوعی به مایکل کمک کند. او همچنین در تماس با اورژانس تاخیر بسیاری داشت. فوت مایکل بر اثر ایست قلبی در بعدازظهر همان روز در بیمارستان یو‌سی‌ال‌ای اعلام شد.

منبع: eMJey.com / LA Times / NBC News

...