...

سه شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۰ | 8/11/2011

کانراد موری گناهکار شناخته شد

justice.jpg

دقایقی پیش در حدود ساعت ۰۰:۴۵ بامداد سه‌شنبه به وقت تهران، حکم هیئت منصفه‌ی دادگاه قتل مایکل جکسون خوانده شد.

کانراد موری گناهکار شناخته شد و اکنون یک مجرم است و پروانه‌ی پزشکی‌اش باطل خواهد شد.

صورت کانراد موری مانند همیشه کاملا منجمد بود و پس از خوانده شدن حکم هیچ رگه‌ای از احساس در او دیده نمیشد. در این زمان، صدای فریاد به وضوح در دادگاه شنیده شد.

قاضی تصمیم گرفته است که تا زمان اعلام مجازات برای موری، وی در حبس نگاه داشته شود. او قادر نخواهد بود با پرداخت وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد باشد.

منبع: eMJey.com / CNN

...