...

سه شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۰ | 25/10/2011

اعتیاد عامل بیخوابی نبوده است

دکتر آلن متزگر، پزشکی که حدود ۲ دهه مایکل را تحت درمان خود داشت، روز گذشته در دادگاه شهادت داد که مایکل جکسون بیش از ۱۵ سال به مشکل بیخوابی دچار بوده است.

او گفت عامل این بیخوابی، نه داروی مسکن دمرول، بلکه فشار کاری ناشی از برگزاری کنسرت بوده است.

جرمین جکسون برادر مایکل در توییتر خود ضمن اشاره به همین مطلب، گفته است که مایکل در زمان برگزاری تور دچار بیخوابی میشد. او نوشته است که در سایر موارد مایکل می‌توانست به خوبی بخوابد.

جرمین گفته است که مایکل از پاییز سال ۲۰۰۸ خود را برای تور This Is It آماده میکرد و در فوریه ۲۰۰۹ مشکل بیخوابی وی شدت گرفته بود.

وکلای مدافع کانراد موری همواره ادعا کرده‌اند که دمرول علت بی‌خوابی مزمن مایکل بوده است.

منبع: eMJey.com / twitter.com/jermjackson۵

...