...

یکشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۰ | 16/10/2011

دادگاه شاید به تعویق بیافتد

قرار بود دادگاه از روز دوشنبه پیگیری شود. اما با فوت نابهنگام یکی از اعضای خانواده‌ی شاهد دادستان، شاید دادگاه کمی به تعویق بیافتد.

پروفسور شیفر جلسه‌ی دادگاه روز جمعه را لغو کرد تا برای کنفرانسی به شیکاگو برود. اما به شیکاگو نرفت زیرا پدرش فوت کرد. دادستان والگرن روز جمعه در دادگاه ضمن اعلام این خبر گفت که شاید دادگاه تا روز سه‌شنبه از سر گرفته نشود.

روز گذشته داستان دیوید والگرن و جانشین‌اش، دبورا برزیل با کمی تاخیر در جلسه حاضر شدند و با اعصاب قاضی پاستور که شوخی سرش نمی‌شود، بازی کردند. او با سرزش از آنان پرسید:

michael-pastor-trial.jpg

"شماها ۶ دقیقه تاخیر داشتید؟ دلیل‌تان چیست؟"
والگرن: "تاخیر داشتیم اعلیحضرت. عذر می‌خواهیم."

پاستور گفت که این اشتباه باز هم تکرار شده است. او سپس دستور داد که آنها به ازای هر یک دقیقه دیرکرد، ۱۰ دلار جریمه بپردازند. بنابراین دو دادستان رویهم رفته ۶۰ دلار ضرر کردند.

در جلسه‌ی غیر رسمی دیروز، والگرن گفت که شاهد آنان دست کم یک روز در جایگاه خواهد بود. نارگ گورجیان از تیم وکلای مدافع موری نیز اعلام کرد که آنها احتمالا تا جمعه‌ یا دوشنبه‌ی آینده تمام شاهدان خود را به دادگاه فرا می‌خوانند.

فهرست شاهدان وکلای مدافع تشکیل شده است از چند پزشک و تعدادی از بیمارن سابق کانراد موری.

روز گذشته وکلای مدافع کانراد موری اعتراف کردند که از ماهها پیش از برگزاری دادگاه می‌دانستند نظریه‌ی مرگ مایکل جکسون بر اثر نوشیدن پروپوفول به بن بست خواهد رسید. اما دادگاه از یک طرف شاهد پافشاری آنان بر این نظریه برای بیگناه نشان دادن کانراد موری، و از طرف دیگر تاکید دادستانی بر غیر ممکن بودن مرگ بر اثر نوشیدن این ماده بود.

روز چهارشنبه وکیل مدافع، مایکل فلانگان با گفتن اینکه طبق یک بررسی پروپوفول از راه نوشیدن در بدن جذب نخواهد شد، قاضی و دادستان را بهت زده و غافلگیر کرده بود.

david-walgren-trial.jpg

دادستان والگرن روز جمعه از اینکه وکلای مدافع مدام رنگ و چهره عوض می‌کنند و هربار داستانی می‌گویند، به قاضی شکایت برد.

فلانگان گفت: "اعلیحضرت، این حقیقت ندارد!"
والگرن از روی ناباوری پرسید: "ندارد؟"

فلانگان سپس توضیح داد که در واقع آنها از ماه می امسال می‌دانستند که پروپوفول از راه خوردن جذب بدن نمی‌شود اما بر این نظریه اصرار می‌ورزیده‌اند. مبنای قضاوت هم یک بررسی است که توسط شاهد دادستان، استیون شیفر انجام گرفته است.

michael-flanagan-trial.jpg

پاستور سپس گفت که کاری به دعوای بین دادستان و وکلا ندارد: "همینی است که هست."

بدین ترتیب وکلای مدافع اجازه دادند که سر دادستانی به داستانی گرم باشد که از ابتدا بی‌پایه و اساس بوده است. اکنون این احتمال شکل گرفته است که شاید وکلای مدافع یک استراتژی پنهان در دست دارند.

توماس میزرو، وکیل مدافع ارشد مایکل در دادگاه ۲۰۰۵، عملکرد وکلای مدافع را غیر شرافت آمیز خوانده اما اشاره کرده است که آنها از نظر قانونی هیچ تعهدی برای آگهی دادن در مورد استراتژی‌های خود به دادستان ندارند.

"در این مورد از قوانین تخطی نشده است. باید با جوانمردی کار را پیش برد اما لازم نیست طرف مقابل را در جریان جزئیات استراتژی دفاعی قرار داد. شاید حتی تیم وکلای مدافع هم از ابتدا مطمئن نبوده‌اند که با این نظریه چه کنند."

حداکثر مجازات برای اتهامی که کانراد موری با آن روبروست ۴ سال زندان است. در صورت حکومیت این احتمال ضعیف وجود دارد که او حبس خانگی شود. طبق قانونی که به تازگی به تصویب رسیده است، متهمانی که بدون ارتکاب خشونت مجرم شناخته می‌شوند، می‌توانند حبس خانگی دریافت کنند.

منبع: eMJey.com / CNN

...