...

پنجشنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۰ | 21/07/2011

آهنگ مایکل جکسون الهام بخش جاستین بیبر

جاستین بیبر، خواننده‌ی نوجوان به تازگی گفته است که الهام بخش‌ترین آهنگ برای او، Man In The Mirror، اثر جاودان مایکل جکسون است:

"وقتی او می‌خواند می‌توانید احساس و پیام آهنگ را درک کنید. این آهنگ می‌گوید که به خودمان نگاه کنیم. پیغام فوق‌العاده‌ای در پس آن نهفته است. براستی آهنگ الهام بخشی است."

او پیشتر گفته بود که آهنگ Pray خود را تحت تاثیر همین آهنگ مایکل جکسون نوشته است.

منبع: eMJey.com / The Hollywood Reporter

...