...

چهارشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۰ | 25/05/2011

Beat It بهترین اثر ادی ون هالن

ادی ون هالن (Eddie Van Halen) گیتاریست آهنگ Beat It از آلبوم تریلر مایکل جکسون از این آهنگ به عنوان اثر برجسته در کارنامه‌اش یاد کرده است:

"آهنگ بیت ایت از مایکل جکسون یک کار برجسته است. کویینسی جونز از من خواست گیتار این آهنگ را بزنم. در عرض ۱۵ دقیقه دو قطعه ضبط کردم و به آنها گفتم هریک را که می‌خواهند انتخاب کنند. سپس مایکل وارد شد و گفت «وای! من واقعا از این چیز تند و زیری که نواختی، خوشم می‌‌آید.» کار بر روی این قطعه بسیار مفرح بود. دیوانه کننده است که چیزی که در مدت بسیار کوتاهی آماده شد، فرای دورترین مرزهایی که می‌توانستید تصورش را بکنید پیش برود."

منبع: eMJey.com / smithsonianmag.com

...