...

چهارشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ | 2/09/2009

اصلاح گواهی فوت مایکل جکسون

در گواهی فوت مایکل که در اینترنت نیز بطور غیر قانونی منتشر شد، علت مرگ عنوان نگردیده بود. اکنون پس از اعلام رسمی قتل وی توسط پزشکی قانونی، این گواهی اصلاح شده و در آن آمده که "تزریق توسط غیر" و "آسیبی مرگ بار" عامل قتل بوده است.

هفته ی قبل پزشکی قانونی اعلام کرد که ترکیبی از یک داروی بیهوش کننده ی قوی و چند داروی خواب آور به نامهای "پروپوفول، میدازولام، لورازپام، دیازپام، والیوم، لیدوکائین"، در بدن مایکل پیدا شده و علت اصلی مرگ، مسمویت ناشی از مقدار کشنده ای داروی پروپوفول است که توسط چندین خواب آور قوی و به خصوص میدازولام تشدید گردیده است. پزشکان متخصص می گویند ترکیب این داروها، اثر هم افزایی دارد.

منبع: eMJey / AP

...