...

یکشنبه، ۷ تیر ۱۳۸۸ | 28/06/2009

پیکر مایکل به خانواده اش تحویل داده شد

پیکر مایکل در بعد از ظهر روز پنج شنبه ۲۵ ژوئن به وقت لس آنجلس (بامداد روز جمعه ۵ تیر به وقت تهران) جهت کالبد شکافی درون یک هلیکوپتر به پزشکی قانونی انتقال داده شد. پزشکی قانونی پس از کالبد شکافی و نمونه برداری از بدن مایکل، در اواخر جمعه شب به وقت محلی، پیکر مایکل را به خانواده اش تحویل داد، اما آنها به دلیل ناگهانی بودن فوت مایکل و مبهم بودن علت آن، تقاضای کالبد شکافی مجدد نموده اند.

پزشکی قانون گزارش داده است که هیچ نشانی از اعمال جنایت بر بدن وی مشاهده نشده است. ماموران پلیس گفته اند که به دلیل درخواست خانواده ی مایکل مبنی بر محرمانه ماندن موضوع، جزئیات را در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند. اما گفته اند که تشخیص علت اصلی مرگ مایکل جکسون ممکن است ۶ تا ۸ هفته بطول انجامد.

خانواده ی جکسون سرگرم تصمیم گیری در مورد مراسم تدفین مایکل هستند. هنوز مشخص نیست که این مراسم خصوصی یا عمومی برگزار میشود.

منبع: eMJey / TMZ

...