...

چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ | 20/05/2009

تغییر تاریخ چهار تا از کنسرت ها

طبق اخبار رسمی، تاریخ برگزاری چهار تا از کنسرت های مایکل جکسون در لندن تغییر کرده است که بدین شرح اعلام میشود:

کنسرت ۸ جولای ۲۰۰۹، به روز ۱۳ جولای ۲۰۰۹
کنسرت ۱۰ جولای ۲۰۰۹، به روز ۱ مارس ۲۰۱۰
کنسرت ۱۲ جولای ۲۰۰۹، به روز ۳ مارس ۲۰۱۰
و کنسرت ۱۴ جولای ۲۰۰۹، به روز ۶ مارس ۲۰۱۰ انتقال یافته است.

بدین ترتیب تاریخ نهایی ۵۰ کنسرت مایکل در شهر لندن عبارت است از:

جولای ۲۰۰۹ روزهای ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۰
آگوست ۲۰۰۹ روزهای ۱، ۳، ۱۰، ۱۲، ۱۷، ۱۹، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۰
سپتامبر ۲۰۰۹ روزهای ۱، ۳، ۶، ۸، ۱۰، ۲۱، ۲۳، ۲۷، ۲۹
ژانویه ۲۰۱۰ روزهای ۷، ۹، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹
فوریه ۲۰۱۰ روزهای ۱، ۳، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۴
مارس ۲۰۱۰ روزهای ۱، ۳، ۶

دلیل این تغییرات، آمادگی بیشتر کنسرت ها از جهت مسائل فنی و تکنیکی و آماده سازی صحنه ی این کنسرت ها با توجه به گستردگی و تکنولوژی بالای نمایش ها ذکر شده است.

حق افرادی که بلیط کنسرت های تغییر یافته را خریده اند، کاملا محفوظ است. AEG Live برای جبران نارضایتی خریداران بلیط این کنسرت ها، با هتل های مناسبی جهت اقامت طرفداران طی روزهای برگزاری این کنسرت ها، مذاکره کرده است.

در بیانیه ی این کمپانی، ضمن عذرخواهی از طرفداران بابت تغییر تاریخ برگزاری تعدادی از کنسرت ها، این نکته یادآوری شده است که مایکل جکسون شخصا در تمامی جوانب سبک و استایل، طراحی، انتخاب گروه و تمرینات مربوط به این کنسرت ها درگیر است و شبانه روز بی وقفه تلاش میکند تا این کنسرت ها، سرآمد تمامی کنسرت های دنیا شود.

منبع: eMJey / Ticketmaster

...