11
02
13
 

 

آيا مايكل فرزندی هم دارد؟

مايكل دو فرزند از همسر سابقش Debbie Rowe دارد. يك پسر به نام Prince متولد ۱۳ فوريه ۱۹۹۷ و يك دختر به نام Paris متولد ۳ آپريل ۱۹۹۸. فرزند سوم او که يک پسر به نام Prince Michael II است و مايکل او را با اسم مستعار Blanket می خواند نيز به خانواده جکسون پيوسته است. گفته شده اين کودک در ماه August سال 2002 شش ماه داشته، گرچه تاريخ تولد او و هويت مادر او به طور رسمی اعلام نشده است. مايکل می گويد که اين کودک فرزند خود اوست که توسط يک مادر نيابتی (Surrogate) به دنيا آمده است.

تازه ترین نوشته های بلاگ eMJey :

هفته نامه:شماره بيست و دوم

هفته نامه:شماره بيست و يكم