20
33
07
 

 

مايكل حركات رقصش (از جمله به عقب راه رفتن يا Moonwalk) را از كجا آموخته است؟

خود مايكل گفته است Moonwalk را از كودكان سياه پوست در محله سياه پوستان داخل شهر الهام گرفته است. "آنها استعداد ذاتی برای رقصيدن دارند. آنها اين رقصها را ابداع كردند. من فقط كمی اين حركات را بهبود بخشيدم." خوب است بدانيد كه مايكل هيچگاه تحت تعليم آموزشهای آكادميك رقص قرار نگرفته است. او حركات رقصی اكثر ويديوهايش را خودش طرح ریزی كرده يا دستی در آنها داشته است.


[منبع: مصاحبه Simulchat و مصاحبه مايكل با Oprah Winfrey]

مايكل چگونه در كليپ Smooth Criminal و حتي اجراي زنده در حين رقص تا مرز 30 درجه به سمت زمين خم مي شود ؟

در ويديو اسموت كرمينال در حين رقص به مايكل و اطرافيانش طنابي متصل است كه در ويرايش اين ويديو طناب به وسيله ي جلوه هاي كامپيوتري حذف شده است و اما در اجراي زنده مايكل و گروه رقصش كفش هايي به پا دارند كه اختراع خود مايكل مي باشد و در كتاب اختراعات امريكا نيز به ثبت رسيده است. به اين صورت كه پاشنه اي مثلثي شكل در زير آن قرار دارد كه مركز ثقل بدن در آن مي افتد و به وسيله ي یک گیره و خاصيت مغناطیسی كه در صحنه ايجاد مي شود مايكل و اطرافيانش مي توانند تا حد زياد و غير معمول به سمت زمين خم شوند.

 

دليل مايکل از گرفتن فرزندش در لب تراس (در آلمان، 1382) چه بود؟

تنها قصد مايکل از اينکار نشان دادن فرزندش به طرفدارانی بود که در اطراف هتل محل اقامتش در برلين ساعتها جمع شده بودند و به ابراز احساسات می پرداختند. مايکل پيش از نشان دادن فرزند سومش (Blanket) دو فرزند ديگرش را نيز به طرفداران نشان داده بود. از آنجا که مطبوعات جنجالساز منتظر فرصتی برای فروش بيشتر هستند اين مساله را به گونه ای بزرگ کردند که گويا مايکل قصد آسيب رساندن به فرزندش را داشته است. اين مساله آنچنان بزرگ شد که گروهی تقاضای پيگيری قضايی اين موضوع شدند، اما تمامی پيگيریها در مراحل آغازين خاتمه يافت. اين در حالی است که درست در همان هفته در ايالات متحده مادری کودک خردسال خود را با پرتاب کردن از پنجره خانه اش به هلاکت رساند و حال بگوييد کدام رسانه اين مساله را پوشش داد؟ کافی است شما مايکل جکسون باشيد!

تازه ترین نوشته های بلاگ eMJey :

هفته نامه:شماره بيست و دوم

هفته نامه:شماره بيست و يكم